Geen langere betaaltermijn dan 60 dagen

Geen langere betaaltermijn dan 60 dagen

Per 1 juli 2017 is er een nieuwe wet in werking getreden, namelijk de wet ‘tegengaan onredelijke betaaltermijnen’. Door deze nieuwe wet mogen grote bedrijven die hun producten of diensten van MKB-bedrijven en ZZP’ers betrekken, geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen. Vóór 1 juli 2017 hadden MKB-bedrijven en ZZP’ers te maken met een betaaltermijn van 90 of 120 dagen. Om de MKB’ers en ZZP’ers in bescherming te nemen en te voorkomen dat zij door de lange betaaltermijn financieel onder druk komen te staan, is deze wet in werking getreden.

De overeenkomsten die na 1 juli 2017 zijn gesloten met een betaaltermijn van meer dan 60 dagen, worden nietig verklaard. In dat geval wordt de betaaltermijn van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Mocht de schuldenaar de factuur na 30 dagen betalen, dan is de schuldenaar van rechtswege de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf het moment dat die 30 dagen zijn verstreken.

Voor de bestaande overeenkomsten, die dus vóór 1 juli 2017 zijn gesloten, geldt een overgangsregeling van één jaar. Deze overgangsregeling houdt in dat de nieuwe regeling per 1 juli 2018 voor alle op dat moment bestaande overeenkomsten gaat gelden. De maximale betaaltermijn geldt dan dus ook voor overeenkomsten die voor 1 juli 2017 werden gesloten.

Deze wet is van toepassing op overeenkomsten met MKB-bedrijven als schuldeiser en grote ondernemingen als schuldenaar. Onder MKB-bedrijven worden eenmanszaken en rechtspersonen verstaan die aan tenminste twee van de volgende criteria voldoen:
• het gemiddeld aantal werknemers in dienst bedraagt over het boekjaar niet meer dan 250;
• de netto-jaaromzet is minder dan € 40.000.000,00;
• de waarde van de activa bedraagt niet meer dan € 20.000.000,00.

Van een grote onderneming is sprake wanneer een schuldenaar niet voldoet aan tenminste twee van deze criteria.