Klacht indienen

Indien u het oneens bent met de vordering kunt u dit formulier gebruiken.

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de werkzaamheden van Rosmalen Gerechtsdeurwaarders B.V.  bijvoorbeeld als organisatie of over de werkzaam­heden van een medewerker.

Wij doen ons uiterste best in onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Bij Rosmalen Gerechtsdeurwaarders B.V. nemen wij  klachten serieus. Uw klacht kan namelijk leiden tot een verbetering van onze dienstverlening. Om uw klacht zo goed mogelijk af te handelen is het van belang dat u zo duidelijk mogelijk omschrijft wat er precies is gebeurd en waar u niet tevreden over bent. Via onderstaand formulier kunt u uw klacht kenbaar maken.

Uw klacht wordt behandeld door onze onafhankelijke kwaliteitsafdeling. Deze afdeling beoordeelt of een klacht gegrond is. Wij bevestigen de ontvangst van de klacht binnen 4 dagen. Binnen 14 dagen ontvangt u vervolgens een inhoudelijke reactie ons. De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld.

Formulier klacht indienen

Bent u niet tevreden over hoe de klacht is afgehandeld, dan heeft u twee mogelijkheden: een klacht indienen bij ons keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren of bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarder (de tuchtrechter).

Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI)

Rosmalen Gerechtsdeurwaarder bezit het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI). Het keurmerk toont met een onafhankelijke toetsing aan dat we ons bewust zijn van onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Klachten over een houder van het Keurmerk SVI dient men altijd eerst bij de houder van het Keurmerk SVI voor te leggen. Komt men niet tot een gezamenlijke oplossing, dan kan de klacht bij SVI ingediend worden. U kunt een klacht indienen via info@keurmerk-svi.nl. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website.

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft de bevoegdheid om een oordeel uit te spreken over klachten die verband houden met de gerechtsdeurwaarder als publiek ambtenaar – de ambtshandelingen – , maar ook over de gerechtsdeurwaarder als incassobureau. Via deze link kunt u een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

De Kamer heeft géén bevoegdheid om:

  • Uitspraak te doen over eventuele aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder;
  • Beslagen op te heffen of de beslagvrije voet te wijzigen;
  • Gerechtsdeurwaarders te veroordelen tot het vergoeden van mogelijk geleden schade.

LET OP! Door het indienen van een klacht worden eventueel door de gerechtsdeurwaarder aangekondigde executiemaatregelen zoals beslag op (on-)roerende zaken of verkoop van in beslag genomen (on-)roerende zaken niet opgeschort.