Spoedopdracht buiten kantooruren, bel:   06 – 23 20 16 61

Nieuws

Kwaliteit en Innovatie in de rechtspraak

Kwaliteit en Innovatie in de rechtspraak

In het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) wordt het bestuursprocesrecht en het burgerlijk procesrecht vereenvoudigd en gedigitaliseerd.

De rechter krijgt meer een regierol en stuurt aan op een snelle voortgang van de procedure.

De nieuwe wetten maken digitaal procederen mogelijk. Advocaten, rechtspersonen, bestuursorganen en particulieren hebben straks op ieder moment en vanaf iedere plek digitaal toegang tot de rechtspraak. Voor professionals wordt het verplicht om digitaal te procederen. Particulieren kunnen kiezen of zij digitaal of op papier willen procederen. De mondelinge behandeling blijft in de rechtszaal.

Voor de digitale procedures ontwikkelt de Rechtspraak het digitale systeem: ‘Mijn Rechtspraak’. Via dit beveiligde webportaal kunnen alle betrokken partijen:

  • Een procedure starten;
  • Verweer voeren;
  • Stukken indienen en inzien;
  • De voortgang van de procedure volgen;
  • De uitspraak van de rechter ontvangen.

De invoering van de digitalisering vindt in fasen plaats.

1 februari 2017 is dit programma als pilot in werking getreden voor advocaatzaken bij de Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Na de pilot volgt landelijke invoering die gepland staat voor de zomer 2017.

Geplaatst in Nieuws