Spoedopdracht buiten kantooruren, bel:   06 – 23 20 16 61

Author: rosmalendtm

 

Geen langere betaaltermijn dan 60 dagen

Per 1 juli 2017 is er een nieuwe wet in werking getreden, namelijk de wet ‘tegengaan onredelijke betaaltermijnen’. Door deze nieuwe wet mogen grote bedrijven die hun producten of diensten van MKB-bedrijven en ZZP’ers betrekken, geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen. Vóór 1 juli 2017 hadden MKB-bedrijven en ZZP’ers te maken met een betaaltermijn […]
Geplaatst in Nieuws

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep breidt uit

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep, ook wel RGG genoemd, heeft een nieuw kantoor geopend. Met het nieuwe kantoor, gevestigd in Almelo, versterken wij onze landelijke dekking. Met deze mooie toevoeging hebben wij kantoren in het zuiden, midden en oosten van Nederland.   Rosmalen Almelo B.V. Twentepoort Oost 61 – unit 30 7609 RG Almelo 076 – 5223750 […]
Geplaatst op
Geplaatst in Nieuws

Executiegeschil

Een vonnis van de Nederlandse rechter levert een executoriale titel op. Indien de schuldenaar niet aan de inhoud van het vonnis voldoet, kan de schuldeiser de gerechtsdeurwaarder om tenuitvoerlegging verzoeken. Deze is verplicht is om hieraan zijn medewerking te verlenen (ministerieplicht). De veroordeelde partij heeft echter ook na een uitspraak van de rechter nog mogelijkheden […]
Geplaatst op
Geplaatst in Nieuws

Verjaring van rechtsvorderingen

Het uitgangspunt dat een gerechtelijke/executoriale titel twintig jaar geldig is en ten uitvoer kan worden gelegd (ex. art. 3:324 lid 1 BW) berust op een misvatting. Het artikel ziet volgens de Hoge Raad alleen op rechterlijke uitspraken, de zogenaamde vonnissen/beschikkingen, maar bijvoorbeeld niet op een proces-verbaal van comparitie (P-V) of andere executoriale titels. De Hoge […]
Geplaatst op
Geplaatst in Nieuws

14-dagenbrief onder de loep

Ondanks dat de Wet Incassokosten, afgekort ‘Wik’(art. 6:96 lid 6 BW), sinds juli 2012 bestaat is het onderwerp nog steeds actueel door een recente uitspraak van de Hoge Raad (NL:HR:2016:2704). In de praktijk constateren wij dat bij veel bedrijven de ‘14-dagenbrief’ nog steeds veel vragen oproept of geheel nog niet bekend is. De 14-dagenbrief is […]
Geplaatst op
Geplaatst in Nieuws

Evaluatie verhoging competentiegrens kantonrechter

In 2011 is de competentiegrens van de kantonrechter verhoogd van €5000,00 naar €25.000,00. Deze wijziging is geëvalueerd en het blijkt dat het aantal rechtszaken met een belang tussen €5000,00 en €25.000,00 zijn toegenomen met  20-25%. Voor de wetswijziging in 2011 werden de zaken boven de €5000,00 (met uitzondering van de vorderingen die naar hun aard […]
Geplaatst in Nieuws

Kwaliteit en Innovatie in de rechtspraak

In het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) wordt het bestuursprocesrecht en het burgerlijk procesrecht vereenvoudigd en gedigitaliseerd. De rechter krijgt meer een regierol en stuurt aan op een snelle voortgang van de procedure. De nieuwe wetten maken digitaal procederen mogelijk. Advocaten, rechtspersonen, bestuursorganen en particulieren hebben straks op ieder moment en vanaf iedere plek digitaal […]
Geplaatst in Nieuws

De beslagvrije voet vereenvoudigd

In het begin van 2016 heeft u op onze website kunnen lezen over het wetsvoorstel omtrent de vereenvoudiging van de beslagvrije voet. We besteden hier nog wat aandacht aan. De beslagvrije voet is het bedrag dat bij een beslag op het inkomen overblijft voor de schuldenaar. Dit bedrag is bedoelt voor zijn of haar levensonderhoud. […]
Geplaatst in Nieuws

Nieuwjaarsreceptie: begin het jaar goed

Stilletjes lieten wij ons 45-jarig jubileum voorbijgaan in 2016, omdat we druk waren onze klanten te bedienen met ons uitgebreide dienstenpakket: van facturatie en debiteurenbeheer tot complete incassotrajecten en gerechtelijke procedures. Onder andere onze vernieuwde website en huisstijl hebben gezorgd dat organisaties ons weten te vinden.  Hoewel steeds meer zaken digitaal gaan, blijven wij waarde […]
Geplaatst op
Geplaatst in Nieuws

Optimale dossieropbouw

In iedere zakelijke relatie is er wel eens sprake van verkeerde interpretatie van de gemaakte afspraken. Dit speelveld maakt u kleiner door iedere afspraak en de reactie schriftelijk (per e-mail) vast te leggen en een ontvangstbevestiging in uw e-mailaccount in te stellen. Het kan voorkomen dat een klant niet betaalt omdat hij een klacht heeft. […]
Geplaatst in Nieuws