Spoedopdracht buiten kantooruren, bel:   06 – 23 20 16 61

Nieuws

14-dagenbrief onder de loep

14-dagenbrief onder de loep

Ondanks dat de Wet Incassokosten, afgekort ‘Wik’(art. 6:96 lid 6 BW), sinds juli 2012 bestaat is het onderwerp nog steeds actueel door een recente uitspraak van de Hoge Raad (NL:HR:2016:2704). In de praktijk constateren wij dat bij veel bedrijven de ‘14-dagenbrief’ nog steeds veel vragen oproept of geheel nog niet bekend is.

De 14-dagenbrief is bedoeld om consumenten bij een onbetaalde factuur c.q. betalingsachterstand in de gelegenheid te stellen om de vordering zonder extra kosten te voldoen. Deze brief hoeft u dus niet te versturen indien u zaken gedaan heeft met een bedrijf. In de brief krijgt de consument de kans om nog eenmaal binnen 14 dagen gratis af te rekenen, bij gebreke waarvan er buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht met een minimum van € 40,-. Men dient de hoogte van het bedrag aan incassokosten, berekend aan de hand van deze staffel, aan te zeggen in de brief.

Volgens de Hoge Raad, die in een recente uitspraak heeft geoordeeld over de termijn van de 14-dagenbrief, kunt u de volgende tekst gebruiken om het termijn waarbinnen de consument zonder extra kosten de vordering kan voldoen:

‘binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd’.

Eindigt deze vijftien dagen op een zondag, maandag of algemeen erkende feestdag (op deze dagen wordt er normaliter geen post bezorgd) dan schuift de termijn door naar de eerstvolgende postbezorgingsdag.

Wordt er een deelbetaling ontvangen binnen de termijn van de 14-dagenbrief, worden de buitengerechtelijke incassokosten herberekend over het openstaande saldo. Men hoeft in zo’n geval geen nieuwe 14-dagenbrief te versturen.

Tip: bewaar altijd een kopie van de 14-dagenbrief,deze moet namelijk aan de dagvaarding gehecht worden als bewijs voor de rechter dat de brief is verstuurd. Reageert de consument op de brief, noteer daarvan de datum als bewijs van ontvangst.

Heeft u behoefte aan een voorbeeld van onze 14-dagenbrief of aan meer informatie, neem dan contact op met ons kantoor.

Geplaatst op
Geplaatst in Nieuws